Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 50,- per groep (max. 35 kinderen).
Contactinformatie
Jeugdafdeling Bibliotheek Veldhoven
E jeugd@bibliotheekveldhoven.nl

Mediawijsheid: Databaas

Aanbieder: de Bibliotheek Veldhoven

Snapchatten, Whatsappen, twitteren, gamen...

De mogelijkheden van sociale interactie zijn tegenwoordig oneindig. Vooral kinderen en jongeren maken veelvuldig gebruik van online diensten. Ze kunnen hierbij ook in de problemen raken wanneer ze teveel privégegevens hebben weggegeven. Ze krijgen bijvoorbeeld opeens veel spam in hun mailbox, ze worden ongevraagd benaderd door onbekenden of zitten vast aan een duur abonnement.

Databaas is een educatief project dat kinderen leert om bewust en kritisch om te gaan met online privacy. In het project komen vragen aan bod zoals "Wat zijn privégegevens?", "Wat kun je het beste wel op internet achterlaten en wat niet?" en "Hoe ga je om met iemand die misbruik maakt van jouw privégegevens?"

Onder Veldhovense basisscholen was in het schooljaar 2013-2014 veel belangstelling voor het project: ruim 700 leerlingen deden mee aan Databaas en we ontvingen veel positieve reacties!
Databaas bestaat uit een bijeenkomst in de bibliotheek (1,5 uur) waarbij onze mediacoaches met behulp van een presentatie, filmpjes en praktijkopdrachten de kinderen kritisch en bewust leren om te gaan met online privacy. Iedere leerling ontvangt een opdrachtenboekje waarmee, indien gewenst, in de klas verder gewerkt kan worden aan het thema.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • brugklassers
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8